Omgevingsvergunning Buitenoord fase 4 aangevraagd

10 juni '21

Trebbe Bouw heeft de bouwvergunning voor Buitenoord fase 4 op 8 juni 2021 aangevraagd. We verwachten dat de vergunning over 14 weken wordt afgegeven. Dat zou betekenen dat begin augustus de vergunning 6 weken ter inzage ligt. Indien er dan geen bezwaren worden ingediend zal de vergunning rond half september onherroepelijk worden.

  Meer nieuws lezen
  Ik heb een vraag